03 januari 2022 Logeerhuis breidt werkgebied uit

Logeerhuis breidt werkgebied uit

Plezant ontvangt nu ook inwoners uit Nuenen en Geldrop-Mierlo.

Plezant is een logeerhuis voor thuiswonende mensen met (een vermoeden van) dementie in de Peelregio. Een prettige en gastvrije accommodatie in het centrum van het Brabantse Lieshout waar wij graag gasten ontvangen en de mantelzorg tijdelijk van partners en familieleden overnemen. Zodat zij even op adem kunnen komen. 

Inwoners Nuenen en Geldrop-Mierlo
Initiatiefnemer de Zorgboog ontwikkelde Plezant samen met onder meer Savant Zorg, de zes Peelgemeenten en CZ zorgverzekeraar. Het logeerhuis is in 2018 gestart als een pilot. De pilot is onlangs succesvol geëvalueerd. Met de Peelgemeenten is overeengekomen dat het verzorgingsgebied van het logeerhuis wordt verbreed. Dat betekent dat ook inwoners van de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo voortaan gebruik kunnen maken van het logeerhuis.

Een indicatie is niet nodig 
Om te kunnen logeren bij Plezant is geen indicatie nodig. Zowel de inwoner zelf, iemand uit zijn netwerk of een professional kunnen een gast aanmelden bij het logeerhuis. Dat geldt ook voor de inwoners van Nuenen en Geldrop-Mierlo. Op dit moment richten wij ons voor Geldrop-Mierlo en Nuenen op inwoners met een (vermoeden van) dementie die nu zorg en begeleiding krijgen bekostigt via de Wet maatschappelijke ondersteunen (Wmo) en/of de Zorgverzekeringswet.

Zelf betalen voor verblijf
Omdat de gemeente Nuenen en Geldrop-Mierlo geen financiële bijdrage leveren aan de logeervoorziening betalen logeergasten uit deze gemeenten zélf voor hun verblijf. Het tarief in 2022 bedraagt € 96,62 per etmaal. Het staat de gemeenten uiteraard vrij om (een deel van) deze kosten te vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 

Kom eens een kijkje nemen! 
Bent u geïnteresseerd in logeren bij Plezant en wilt u een keer komen kennismaken? 
Iedere eerste zaterdag van de maand bent u van harte welkom op onze inloopdag tussen 10.00 en 15.00 uur. We willen u wel vragen van te voren aan afspraak te maken, zodat wij alle tijd voor u hebben.
Neem hiervoor contact op met Léonne Hezemans, bereikbaar via e-mail leonne.hezemans@zorgboog.nl. U kunt natuurlijk ook altijd telefonisch contact opnemen met ons opnemen via het cliëntencontactcentrum van de Zorgboog via 0900 – 899 8636. 

Deel dit bericht:

Terug naar overzicht