24 april 2019 Plezant in pilots logeerzorg

Plezant in pilots logeerzorg

Minister Hugo de Jonge (VWS) start landelijke pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt vanuit het programma Langer Thuis landelijk tien initiatieven logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Afgelopen woensdag 17 april jl. vond de aftrap van de pilot plaats en is logeerhuis Plezant in Lieshout door minister Hugo de Jonge officieel erkend als pilot locatie.

In logeerhuis Plezant in Lieshout kunnen in totaal zeven mensen met (een vermoeden van) dementie uit de Peelregio logeren. Hierdoor kunnen mantelzorgers weer even op adem komen of misschien zelf op vakantie gaan. Zo krijgt de mantelzorger even wat lucht en komt de cliënt ook even in een andere omgeving. Daar hebben beide partijen baat bij. Deze vorm van zorg kan er uiteindelijk toe leiden dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven.

Niet bekend met ondersteuningsmogelijkheden
Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Veel mantelzorgers zijn niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden voor hen. Ze durven niet om hulp te vragen, of voelen zich bezwaard om de zorg over te dragen aan anderen. Ook is er veel onbekendheid bij huisartsen en wijkverpleegkundigen - degenen die toch vaak als eerste zien dat een mantelzorger wel wat ondersteuning kan gebruiken -  over logeerzorg. Bovendien is nog niet altijd duidelijk hoe deze zorg te organiseren is. Die drie elementen samen worden in de pilots aangepakt.

Langer Thuis
Tien gemeenten, waaronder Helmond voor Plezant, gaan aan de slag met de pilots logeerzorg. Het ministerie van VWS ondersteunt hen met 1 miljoen euro vanuit het programma Langer Thuis. In elk van de pilotgemeenten gaat een coördinator logeerzorg aan de slag. Enerzijds om de partijen bij elkaar te brengen, anderzijds om de mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot de logeerzorg. De 10 pilots worden t/m april 2020 uitgevoerd en begeleid door VWS en kennisinstelling Movisie. Het doel is om te komen tot een stappenplan hoe gemeenten logeerzorg lokaal kunnen toepassen. Ook wordt de preventieve meerwaarde van logeerzorg zichtbaar gemaakt.

Foto: De tien pilots logeerhuis werden symbolisch gestart door minister Hugo de Jonge (VWS). Namens logeerhuis Plezant waren Daniela Nideröst (gemeente Helmond) en Bart Mulder (de Zorgboog) aanwezig. De pilots zijn gestart op initiatief van de Kamerleden Vera Bergkamp (D66) en Sophie Hermans (VVD).

 

Deel dit bericht:

Terug naar overzicht